ÅRSMØTE 2018

Det ble i går avholdt årsmøte i klubbhuset på Hellemyr.

Klubbens 94. årsmøtet ble gjennomført uten store kontroverser og dirigent Berent Helleren gikk gjennom sakslisten punkt for punkt.

Regnskapet for 2017 ble gjennomgått av styremedlem Atle Bergstøl som også sitter i Økonomiutvalget, noe som var svært hyggelig lesning for de fremmøtte med en sedvanlig sunn drift i klubben og det ble vedtatt at overskuddet for 2017 skal reinvesteres til oppgraderinger og utbedringer som vil komme klubbens medlemmer til gode. Daglig Leder Geir Torvund gikk deretter gjennom budsjettet for 2018.

Det ble også en konstruktiv diskusjon rundt de ulike forslagene som var kommet inn før årsmøtet og det ble viet ekstra tid til å diskutere hvordan man kan forbedre praksisen rundt felles dugnader og lotteri. Det oppleves i dag vanskelig for de som administrerer dette for klubben å få alle medlemmer til å bidra på en ønskelig måte og det ble vedtatt at styret, administrasjonen og Kai Rune Glomså (lotteriansvarlig) skal se på mulige løsninger sammen.

Til slutt ble det stemt på valgkomitéens innstilling til nytt styre som også ble valgt uten innsigelser eller motkandidater. Avtroppende styreleder Berent Helleren takket for tilliten gjennom mange år og gir stafettpinnen videre til Helge Konradsen som blir ny styreleder for kommende periode. Berent Helleren fortsetter videre som ordinært styremedlem. Atle Bergstøl og Dag Uleberg gar ut av styret og inn i andre roller i klubben, mens klappet inn to nye styremedlemmer i Kristine Ribe-Christensen og Lene Johansen. Både Kristine og Lene har barn som er aktive i klubben og har et bankende hjerte for Vigør.

Det betyr at klubbens nye styre ser slik ut:

  • Styreleder: Helge Konradsen
  • Nestleder: Lene Johansen
  • Styremedlem: Marius Johnsen, Arve Klausen, Berent Helleren og Kristine Ribe-Christensen

Sosiale Media

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift