Vigør

Foreldrekontakter

Foreldrekontakter
Foreldrekontaktens ABC – FK Vigør

Denne siden inneholder informasjon som er relevant for foreldrekontakter. Alle lag i FK Vigør er pliktig å utnevne en/flere foreldrekontakter.

Foreldrekontakt:

 • Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppen og lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i spiller- og foreldregruppen.
 • Foreldrekontakter er også administrasjonens kontakt til foreldregruppen, og motsatt, på det enkelte lag.
 • Har ansvaret for lagets økonomi (lagskonto kan administreres av noen andre foreldre hvis ønskelig).
 • I dette ligger også dugnader. Klubben ønsker at egenandeler på aktiviteter rundt laget ikke skal være for høye. Klubben anbefaler derfor at det arrangeres dugnader for laget som gjør at man kan presse ned egenandelene.
 • Foreldrekontakt tar ansvar for at egenandeler, spesielt rundt cuper, blir innbetalt av den enkelte.
 • Har ansvar for å organisere transport – kjørelister til kamp, cuper etc.
 • Har ansvaret for å organisere cuper, treningsleir, reiser, sosiale samlinger etc. i tett dialog med resten av foreldregruppen og trenere.
 • Aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av året bør tas opp på foreldremøte før oppstart av sesongen.
 • Foreldrekontakten har ansvaret for det respektive lag rundt klubblotteriet i april/mai og julekalendersalg i november hvert år.
 • Skal i samråd med trener(e) sørge for at det er kamp vert på lagets hjemmekamper.
 • Et lag må gjerne ha flere enn én foreldrekontakt!


   FK Vigør
  Postboks 7061 Vestheiene, 4674 Kristiansand (post)
  Hellemyrbakken 70, 4628 Kristiansand (kart)  (besøk)
  Tlf: 48 50 90 60   Epost: post@fkvigor.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift