Innkalling til årsmøte - oppdatert med årsmøtepapirer.

Årsmøtet avholdes den 15. mars 2018 kl. 18:00 på klubbhuset

Styret innkaller herved til årsmøte i FK Vigør

Årsmøtet avholdes den 15. mars 2018 kl. 18:00 på klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, måtte sendes styret senest 01.03.18 til FK Vigør

Saksdokumenter:

Innkalling
Budsjett 2018
Årsberetning 2017
Organisasjonskart
Sak 10.1 og 10.2
Saker fra styret til årsmøtet
Saksliste og saksdokumenter
Revisors beretning
Valgkomitéens innstilling
Årsregnskap 2017

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbhuset.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen,
styret i FK Vigør

Sosiale Media

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift