Endringer i administrasjonen

Styret har i en lengre periode jobbet med en omstrukturering av klubben med bakgrunn i en tøffere økonomisk hverdag og et ønske om å optimalisere driften.

Klubben merker godt økte driftskostnader som vi ikke har lykkes med å hente inn på inntektssiden, i tillegg til at vi la ned FFO-tilbudet i 2022.

Det er styrets ansvar å legge til rette for en sunn drift og har gjennom dette arbeidet sett det nødvendig å endre måten vi jobber på.

Klubben er, og vil fortsatt være, avhengig av all den frivilligheten som gjøres i dag. Vi vil tidligst mulig høsten 2023 komme med en organisasjonsstruktur som skal ivareta fotball og volleyball.

Styret har vært i tett dialog med administrasjonen og med bakgrunn i dette velger vår sportssjef, Fredrik Sørensen, å fratre sin stilling og søke nye utfordringer.

Fredrik har jobbet som sportssjef i klubben siden juni 2019 og lagt ned en kjempeinnsats for å ivareta den sportslige delen av klubbdriften i en stilling som er svært krevende. Han jobber hos oss frem til sommerferien i juli.

Vi takker Fredrik for jobben han har gjort og ønsker lykke til videre.

Klubben jobber med å endre på strukturen i organisasjonen og vil per nå ikke se etter en erstatter for Fredrik, men se på andre løsninger på de oppgavene som lå inn under denne stillingen. Frem til dette er på plass vil daglig leder, Morgan Karlsen, være kontaktpunkt for våre frivillige og tillitsvalgte. Vi ber om forståelse for at det i en overgangsperiode vil være stor pågang for administrasjonen.

Geir Torvund vil fortsette jobben som leder for Vigør Samfunn, men kombinere dette med arbeidsoppgaver i den daglige driften av klubben sammen med Morgan.

Vi vil informere etter hvert som den nye strukturen kommer på plass og eventuelle spørsmål rundt dette kan rettes til styreleder Helge Konradsen (helge@fkvigor.no) eller Morgan Karlsen (morgan.karlsen@fkvigor.no).

Sosiale Media

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift