Årsmøtet gjennomført

Forrige onsdag ble årsmøtet gjennomført.

Det ble blant annet presentert en solid økonomisk situasjon og noen nye tilskudd tilskudd til styret.


Klubbens styre ser nå slik ut:

Styreleder: Helge Konradsen. Enstemmig valgt for 2 år

Nestleder: Trond Kristiansen. ikke på valg

Øvrige styremedlemmer. Enstemmig valgt. (Arve Klausen, Berent Helleren og Karsten Aust valgt for to år. Kjell Vidar Landelius og Kai Rune Glomså (ikke på valg). Margret Kjellingland valgt på ett år som vara medlem.

Sosiale Media

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift