Årsmøte 9.mars

Årsmøtet avholdes onsdag den 9. mars 2022 kl. 18:00 på klubbhuset.

Styret innkaller herved til årsmøte i FK Vigør

Saker kan sendes til styret@fkvigor.no eller styreleder helge@fkvigor.no innen 1. mars.

Årsmøtet avholdes onsdag den 9. mars 2022 kl. 18:00 på klubbhuset.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er tilgjengelig på klubbhuset fra 2. mars.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Alle tillitsvalgte i klubben er medlem av FK Vigør og har stemmerett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret i FK Vigør

Sosiale Media

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift