Det nye styret er på plass!

I går kveld ble årsmøtet avholdt i klubbhuset på Hellemyr og blant de viktigste sakene var valget av det nye styret. Helge Konradsen ble gjenvalgt som styreleder og får med seg noen nye krefter inn i styret.

I tillegg til Helge Konradsen består det nye styret av Arve Klausen, Berent Helleren, Kjell Vidar Landelius, Kai Rune Glomså og Trond Kristiansen. Det betyr at det er tre nye inn i styret hvorav Trond Kristiansen ble innstilt som nestleder. 

Et minutts stillhet for Bjarne 

Ordstyrer for kvelden, Helge Konradsen, innledet møtet med noen ord om Bjarne Wasland som gikk bort 29.januar. Årsmøtet minnet Bjarne med et minutts stillhet.

Familierabatten opprettholdes

De fleste sakene på sakslisten ble relativt kjapt gjennomgått og vedtatt, mens forslaget om å fjerne familierabatten (søskenmoderasjon) førte til en åpen diskusjon blant de fremmøtte. Etter at begge sider ble belyst valgte årsmøtet at familierabatten skal opprettholdes, men at man i stedet for øker kontigenten med 100,- for alle medlemmer. Dette ble enstemmig vedtatt.

Gode tall for 2018

Daglig leder, Geir Torvund, gikk gjennom regnskapet for 2018 og kunne vise til et overskudd på i overkant av 90.000,-. For tiende året på rad presenterer Geir grønne tall for årsmøtet. Budsjettet for 2019 viser et forventet underskudd, men dette skyldes i all hovedsak overgangen til ny utstyrsleverandør som gir store kostnader det første året. Samtidig er det forventet at dette hentes inn i løpet av de neste årene ved salg av det nye tøyet.

Vigørhallen må oppgraderes

Styreleder informerte om en rapport fra Rambøll som viser til at Vigør må gjennomføre flere tiltak i Vigørhallen. Dette vil medføre store kostnader utover det som er budsjettert og et enstemmig årsmøte ga styret fullmakt til å gjennomføre disse tiltakene.

God stemning

Selv om det bare var 18 stemmeberettigede som møtte opp på årsmøtet var det som vanlig god stemning da sakslisten ble gjennomgått. Det ble tid til noen gode historier innimellom sakene som gjennomgått og en koselig prat over en kaffekopp etter at den formelle delen var over. Vi håper enda flere tar turen neste år.

 

Sosiale Media

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift