Vigør

Fotballutvalget

Fotballutvalget

Fotballutvalgets viktigste oppgaver: 

  • Ansvaret for oppfølging og gjennomføring av sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet.
  • Samarbeide med sportssjef i sammensetning av trenerteam.
  • Være rådgivende organ for trenere og støtteapparat.
  • Bidra til planlegging av klubbens årshjul og gjennomførelse av aktiviteter.
  • Planlegge og gjennomføre minimum tre trenerforum i løpet av året.
  • Bistå sportsjef i oppfølging av enkeltspillere, treningsgrupper etc. 

   FK Vigør
  Postboks 7061 Vestheiene, 4674 Kristiansand (post)
  Hellemyrbakken 70, 4628 Kristiansand (kart)  (besøk)
  Tlf: 48 50 90 60   Epost: post@fkvigor.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift