Vigør

Styret

Styret

Styrets vikgste oppgaver:

  • Lede klubbens mål- og strategiarbeid og foreta en kontinuerlig strategisk oppfølging av rammene som er bestemt av klubben.
  • Ha økonomisk kontroll og lede driften.
  • Sørge for riktig organisering og styresammensetning – og effektive underutvalg.
  • Følge idrettens lover og representere klubben utad.
  • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere.
  • Styrets utvalg, årshjul og oppgaver for de forskjellige utvalg finner du ved å se i menyen under kategorien "organisasjon".
  • Det er de forskjellige styremedlemmene som er ledere i hvert sitt utvalg. 

Felles e-post til alle i styret: styret@fkvigor.no

Helge Konradsen  
Styreleder Periode: 2017-18
 
Epost: helge@fkvigor.no Mobil: 91578661
Lene Johansen  
Nestleder Periode: 2018-19
 
Epost: lene@fkvigor.no Mobil: 
Berent Helleren           
Styremedlem Periode: 2015-17
 
Epost: berent@fkvigor.no Mobil: 91189205
Arve Klausen  
Styremedlem Periode: 2015-18
 
Epost: arve@fkvigor.no     Mobil: 98216757
Kristine Ribe-Christensen  
Styremedlem Periode: 2018-19
 
Epost: kristine@fkvigor.no Mobil: 
Marius Johnsen               
Styremedlem Periode: 2017-18
 
Epost:  

   FK Vigør
  Postboks 7061 Vestheiene, 4674 Kristiansand (post)
  Hellemyrbakken 70, 4628 Kristiansand (kart)  (besøk)
  Tlf: 48 50 90 60   Epost: post@fkvigor.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift