Vigør

Bli medlem

Bli medlem

FK Vigør ønsker å ivareta nye medlemmer på en god måte og har derfor en person dedikert til rollen som oppstartsansvarlig.

Den ansvarlige for oppstarten av nye lag skal være klubbens ansikt utad ved første møte med klubben. Den oppstartsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.

Stillingsinstruks for oppstartsansvarlig i FK Vigør:

  • Det er ønskelig at oppstartsansvarlig har inngående kompetanse til barnefotball og besitter både formell kompetanse og erfaring med barnefotball. Oppstartsansvarlig er ansvarlig for å avholde trenerkurs for trenere av klubbens nye lag.
  • Tidspunkt for oppstart av nye årganger skjer like etter skolestart hvert år. Samtlige nye 1. klassinger på skolene Krossen, Solholmen, Karl Johans minne og Hellemyr mottar et invitasjonsskriv via skolene i månedsskiftet august/september hvert år hvor dem inviteres med i FK Vigør.
  • Oppstartsansvarlig er ansvarlig for at lagsammensetting foregår i tråd med klubbens retningslinjer.
  • Oppstartsansvarlig er ansvarlig for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årskullene.
  • Oppstartsansvarlig avholder felles foreldremøte i forbindelse med skolestart hvert år for nye spillere/foreldre. All hensiktsmessig informasjon presenteres i et slikt foreldremøte samt at man presenterer klubbens verdier, mål og retningslinjer.
  • Oppstartsansvarlig er ansvarlig for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan i samarbeid med klubbens øvrige administrasjon.

Er du ny i klubben eller har spørsmål knyttet til oppstart i Vigør, kontakt sportssjef. 

E-post: ruben.kleiven@gmail.com       Mobil: 485 09 060

 

   FK Vigør
  Postboks 7061 Vestheiene, 4674 Kristiansand (post)
  Hellemyrbakken 70, 4628 Kristiansand (kart)  (besøk)
  Tlf: 48 50 90 60   Epost: post@fkvigor.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift