Vigør

FIKS-ansvarlig

FIKS-ansvarlig

Alle medlemsklubber av Norges Fotballforbund må ha personer som er FIKS-ansvarlige.

Deres viktigste oppgaver er blant annet:

  • Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
  • Brukeradministrasjon - påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige tilganger til FIKS.
  • Brukeropplæring - påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.
  • FIKS-ansvarlige er også ansvarlige for overganger i FK Vigør.

I FK Vigør er Daglig leder og Sportssjef FIKS-ansvarlige.

Kontakt dem hvis du har behov for tilgang eller andre henvendelser knyttet til FIKS.

 

   FK Vigør
  Postboks 7061 Vestheiene, 4674 Kristiansand (post)
  Hellemyrbakken 70, 4628 Kristiansand (kart)  (besøk)
  Tlf: 48 50 90 60   Epost: post@fkvigor.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift