Vigør

Økonomi/Marked

Økonomi/Marked

Økonomiutvalg

 

Består av: Daglig leder + 4 personer

Geir Torvund, Terje Nordahl, Atle Bergstøl, Preben Falkum og Morten Daland

4-6 faste møter i året.

 

ARBEIDSOPPGAVER

FRIST

1

Hovedavtaler 2015-18

 

 • Forhandle fornyelse og skaffe nye
 • Årlig oppfølging (2-4 ganger) møter, infoskriv m.m.
 • Følge opp at avtaler blir brukt (utnyttet fullt ut).
 • Vedlikeholde sponsoroversikt

Jan-Sept 2018

Hvert kvartal

Hvert kvartal

Løpende

2

Skilt- og arenareklame, annen profilering:

 • Bestille og montere nye skilt/dekor.
 • Oppdatere og lage kampflyers
  • Skrive ut og fordele neste kamp
 • Kontroll og vedlikehold av monterte skilt/annen
  •  
 • Medlemskort, hovedsponsorer
 • Fordelshefte - sponsorpresentasjon
 • Vedlikehold presentasjon hj.side og fordelshefte/infoskriv
 • Logoprofilering TV-skjermer klubbstue

Løpende

 

01.04

1.uke før kamp

 

01.04/30.08

Hvert 4.år

15.06.16

01.06/01.12

15.03

3

Områdeserien:

 • Selge rettigheter/navn (2017)

 

4.kvartal 17

4

Klubblotteri/salg:

 • Bistå med gevinster/salgsartikler klubblotteri/salg

 

28. Februar

5

Sponsortur:

 • Hvor, når, innhold og bestille arrangement - invitasjon

 

01.april

6

«Nordea-Cup» (turnering august):

 • Koordinere profilering m.m. med sportslig utvalg

 

30.juni

7

Turneringer:

 • Selge rettigheter/navn Vigørcup (Vigørhallen)
 • 3V3

 

15.juni

15.sept.

8

Julekalenderen:

 • Skaffe gevinster
 • Ferdigstille utforming kalender og sende til trykking

 

1.oktober

15.oktober

9

Julemesse:

 • Avklare/koordinere med arrangementsutvalg om hvilke   

sponsorer som skal delta/stille på julemessa.

 

 

30.oktober

10

Arrangement/turneringer m.m.:

 • Bistå i forhold til inngåelse avtaler m.m.
 • Bistå at inngåtte avtaler blir ivaretatt/utnyttet

 

Løpende

Løpende

11

Søknader:

 • Fordele ansvar for å søke om midler m.m. ulike fond m.m.

Egen liste

(hvert kvartal)

 

Øvrige arbeidsoppgaver:

 

*

Bistå i forhold til utforming og oppstart «Vigørvenn»     (støttemedlemskap)

Innen

31.11.2016

*

Gjennomgang av regnskapet hvert kvartal.

Lage rapport til styre og utvalg.

15.01 – 15.04

15.07 – 15.10

*

Legge budsjett samt revidere før årsmøte

Følge opp – foreslå investeringer (investeringsplan)

15.12 – 01.01

15.12 – 15.06

*

Gjennomgang av moms

01.06 – 01.12

*

Avlevere regnskap til revisor

01.02

 

   FK Vigør
  Postboks 7061 Vestheiene, 4674 Kristiansand (post)
  Hellemyrbakken 70, 4628 Kristiansand (kart)  (besøk)
  Tlf: 48 50 90 60   Epost: post@fkvigor.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift